Container lắp cửa cuốn

Thiết kế, cải tạo container làm kho, container làm văn phòng, container bán hàng, container bán cà phê… Lắp đặt các loại cửa cuốn tự động, cửa cuốn cơ, cửa lùa, cửa lật lên trên và lật xuống dưới, cửa nhựa lõi thép, cửa khung nhôm kính thuận tiện…

Liên hệ: 0966.033.666

Mô tả

Container kho- container văn phòng thiết kế cửa cuốn tự động và cửa cuốn cơ.

Thiết kế, lắp đặt cửa cuốn, cửa lùa, cửa lật theo yêu cầu của khách hàng, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, làm kho chứa hàng.

Container lắp cửa cuốn
Container 20feet lắp cửa cuốn

Container lắp cửa cuốn

Container lắp cửa cuốn

Chúng tôi nhận cải tạo, lắp đặt contaner theo yêu cầu, lắp đặt cửa cuốn các loại, cải tạo container bán hàng, container bán cà phê, làm kho, container làm văn phòng 10feet, 20feet, và 40feet.
Cung cấp container, bán và cho thuê container văn phòng, container làm kho các loại…

0966.033.666

www.vietnamcontainer.vn
https://vietnamcontainer.net