Container kho cửa kéo

Thiết kể, cải tạo container cửa kéo, cửa đẩy, cửa lùa, cửa cuốn…tiện lợi trong việc làm kho chứa hàng hòa có kích thước lớn. Các loại container thiết kế cửa mở vách, mở 2 đầu để tiện lợi bốc xếp hàng hóa

Liên hệ: 0978.288.266

Mô tả

Container kho cửa kéo- cửa đẩy thuận tiện

Thiết kế container kho 20feet, 40feet lắp cửa kéo, cửa đẩy, cửa lùa, cửa cuốn, thuận tiện việc chứa hàng hóa có kích thước lớn. Hệ thống cửa được làm bánh xe, đẩy rất nhẹ nhàng, loại 1 cánh và 2 cánh, kích thước cao và rộng theo yêu cầu vào mục đích của khách hàng. Đảm bảo kín nước, không ảnh hưởng đến hàng hóa bên trong

container kho cửa kéo
Container kho lắp cửa kéo

container kho cửa kéo

container kho cửa kéo

Container kho cửa kéo, cửa lùa, cửa đẩy hay lắp cửa cuốn cũng là mục đích sử dụng làm sao cho phù hợp với mặt hàng có các kích thước lớn, vì vậy container được cải tạo nhằm đáp ứng cho người sử dụng thuận tiện hơn.

Container cửa lùa được thiết kế cải tạo theo nhiều dạng trượt khác nhau bằng bánh xe chạy bên dưới, hoặc treo cửa lên trên.

Để được tư vấn về sản phẩm container cải tạo lắp cửa kéo, cửa lùa, cửa đẩy, container cải tạo theo yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.