Container Lạnh 40feet

Bán container lạnh, cho thuê container lạnh 20feet, 40feet

Danh mục:

Mô tả

              CONTAINER LẠNH 40FEET

TT                      QUY CÁCH 
Container 40feet (R2,5m x D12 m x C2,6m)
  CONTAINER LẠNH 40FEET ·         Trọng lượng: 4350kg
·         Giàn lạnh: Misubishi, Carrier, Daikin
·         Tác nhận gây lạnh: R 12 (R134)
·         Nhiệt đô: – 18oC
·         Hệ thống làm lạnh: Trực tiếp
·         Hệ thống ngắt cảm biến tự động:
·         Kín nước, không thủng
·         Đủ điều kiện vận chuyển, đóng hàng đường biển.